Usui Shiki Ryoho

 Het Usui systeem van natuurlijk genezen (vernoemd naar Mikao Usui) kent 4 aspecten en 9 elementen.

Vier aspecten

Helende techniek

De basis van Usui Shiki Ryoho is zelfbehandeling, het plaatsen van de handen van de student op hun eigen lichaam, het geven van Reiki voor heling, troost en welzijn. Een Reiki student kan ook andere mensen behandelen en alles in zijn/haar omgeving. Een volgende stap kan zijn het aanbieden van Reiki behandelingen in een praktijk in een klinische setting.

Persoonlijke groei

De beoefening van Reiki raakt en voedt de kern van het “zijn” en moedigt de student aan op het pad van de menselijke ontplooiing. Het kan beginnen met iets eenvoudigs als gevoeliger worden voor wat het lichaam nodig heeft aan voeding en verder groeien via het helen van onderdrukte emotionele trauma’s, het ontdekken van persoonlijke aangeboren gaven, de verdieping van het vermogen relaties te voeden of het vinden en ontwikkelen van werk dat de meest ware uitdrukking is van het authentieke zelf van de student.

Spirituele discipline

Dit aspect van de beoefening behandelt het proces van spirituele groei en ontwikkeling. Naast de vragen van individuele genezing, geschenken en zelfexpressie is de vraag van onze zin en het doel als menselijke wezens.

Wat brengt uiteindelijk geluk en vervulling? Dit zijn de vragen van alle religies van de wereld, filosofieën en spirituele tradities. De beoefening van Usui Shiki Ryoho stelt de student in staat om ervaringen op het geestelijk vlak te hebben, die een ieder naar zijn/haar eigen spiritueel begrip leidt.

Mystieke orde

Een groep mensen die een gemeenschappelijke beoefening delen die hen in contact brengt met een werkelijkheid, die voorbij gaat aan de begrenzing van de vijf zintuigen, wordt beschouwd als een mystieke orde. Hoewel de praktijk van Reiki gebruik maakt van aanraking, kan de kwaliteit van die aanraking ervaringen naar boven brengen die ons een gevoel van “eenheid” en “verbondenheid” geven met onszelf, anderen en de essentie van het leven. Studenten ervaren via de beoefening direct de verbondenheid van “zijn” en worden zich bewust van de ervaring van een veel grotere werkelijkheid die voorbij gaat aan het bekende.

2016-03-27 13.45.58Negen elementen van de vorm

De 9 elementen bevatten de werkelijke vorm van beoefening voor dit systeem. Elk van de elementen is van even groot belang. Dit is als een formule, waarbij het samen in beweging zijn van de elementen, de student in staat stelt te groeien. Het stimuleert de student om vragen te stellen en om uitdagingen aan te gaan. Elk element heeft een relatie met de andere elementen. Elke wijziging van een element is een verandering in de beoefening.

Door middel van lesgeven fungeren Reikimasters als zgn. “rentmeesters” van de beoefening. Elke student heeft het recht op zijn of haar eigen persoonlijke beoefening en relatie met de energie van Reiki en het systeem van beoefening.

Deze negen elementen zijn: vorm van lesgeven, geschiedenis, initiatie, geld, mondelinge traditie, Reiki principes, spirituele afstamming, symbolen en behandeling.

In eerste en tweede graad van Reiki maken de negen elementen geen deel uit van de werkelijke lering van de praktijk, maar dienen als kader voor de Reikimaster. Bij de opleiding tot Reikimaster voegen de elementen een andere dimensie van begrip toe aan de Masterkandidaat als “rentmeester” van dit systeem.

Deze beschrijving van het systeem, USR, maakt het alle studenten mogelijk om deze beoefening te gebruiken als een richtpunt (eikpunt). Dit betekent dat het systeem stabiel blijft en de student wordt uitgedaagd door de vorm van het systeem. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het systeem te gebruiken voor groei en ontwikkeling, voor het verdiepen van de menselijke ervaring, en voor het verbinden met het Absolute en het Relatieve Universum.

Inwijding

Het is niet mogelijk om de inwijding hier te beschrijven, omdat het ritueel alleen gebruikt wordt door

Reikimasters om een student voor de eerste keer in te wijden in iedere stap van het systeem.

De inwijding kan omschreven worden als een heilige tijd waarin de student en Reikimaster samen de energie van Reiki ervaren. De andere acht elementen van het systeem zorgen ervoor dat de ervaring van de inwijdingen gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven, waardoor het bewustzijn van de student zich uitbreidt.

Geld

De balans van geven en ontvangen is een concept dat wordt weerspiegeld in het element van geld in dit systeem. De beoefening van Reiki vraagt om een ‘uitwisseling’ voor het leren van alle Reiki graden en voor de Reikibehandeling.

Op dit moment vragen we:

€ 150,– voor de cursus 1e graad,

€ 500,– voor de cursus 2e graad en

€ 10.000,– voor de Mastergraad.

Symbolen

Er zijn drie symbolen in deze beoefening, die de sleutels of openingen geven naar een ander niveau van relatie met de energie van Reiki. Aan een student wordt verdere inzet van tijd en aandacht aan de beoefening gevraagd. In de dagelijkse beoefening van de student hebben de drie symbolen een specifieke functie en gebruik.

Behandeling

De vorm van behandeling is zowel eenvoudig als volledig. De handposities zoals geleerd in de eerste graad cursus geven een bewustzijn dat de universele levensenergie door het lichaam van zowel de behandelaar als de ontvanger van de behandeling beweegt.

De basis van de beoefening is zelfbehandeling en behandeling van anderen binnen de kring van familie en vrienden. De student leert de techniek voor zelfbehandeling, behandeling van anderen en voor eerste hulp doeleinden. Beginnende studenten hebben de capaciteit om een goede Reikibehandeling te geven.

Reikibehandelingen worden niet gebruikt voor diagnostische doeleinden nog zouden er vooraf verwachtingen mogen zijn over de uitkomst van de behandeling. Reiki werkt altijd, soms op niet zichtbare niveaus van het wezen (het/de behandelde).

De student leert de basisposities: 8 voor de zelfbehandeling en 13 voor de behandeling van een ander.

Mondelinge traditie

Deze beoefening wordt onderwezen en doorgegeven in de vorm van mondelinge traditie, dat wil zeggen, de student en Reikimaster zijn fysiek samen zijn voor de cursuservaring.

De unieke kwaliteit van deze cursus kan alleen in een van persoon-tot-persoon contact plaatsvinden, waardoor een rituele of heilige ruimte wordt gecreëerd. Door middel van verhaal, demonstratie, initiatie, delen en het beantwoorden van vragen, wordt de essentie van de beoefening gecommuniceerd.

Spirituele afstamming

De spirituele afstammingslijn van USR bestaat uit Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto. Het systeem van de beoefening zoals we die vandaag de dag kennen is gedragen door deze vier dragers van de traditie en hun tijd/ruimte in de wereld zoals wij die kennen. Historische gebeurtenissen, veranderingen in communicatie en reismethodes, onderzoek naar de menselijke omstandigheden, en vele andere factoren hebben een invloed op de beoefening via de dragers van de traditie. Dit is een ontwikkelend systeem dat zijn wortels in de inspiratie en de leer van Mikao Usui en zijn culturele waarden heeft.

grandmasters

Geschiedenis

Geschiedenis is het verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van deze beoefening door de tijd heen zoals verteld, gedragen, en verzorgd door de spirituele afstamming van Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto. Het verhaal volgt de ontwikkeling van de beoefening door de levens van elke drager van deze traditie.

Regels voor het dagelijkse leven

De vijf Reiki beginselen zijn gidsen (richtlijnen) voor het dagelijks leven. Ze dagen de student uit om dieper te kijken naar de aard van de persoonlijkheid. Elke vraag die wordt uitgelokt door de leefregels is een kans voor persoonlijke ontwikkeling, een manier om de perceptie van anderen te veranderen, en een mogelijkheid tot persoonlijke vrede.

principles turquoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm van de cursussen

De vorm voor het onderwijzen van dit systeem is simpel, direct, en volledig waardoor het gemakkelijk is om de beoefening te leren en te integreren in het dagelijks leven. Een Reikimaster biedt iedere beginnende student van elk niveau de ondersteuning om hun individuele pad te ervaren in de praktijk. Er zijn twee niveaus, eerste en tweede graad.

Richtlijnen waar de door de Master gegeven cursussen aan voldoen:

Reiki 1 cursus:

Er worden 4 inwijdingen gegeven.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen.

Tijdens de cursus wordt verteld over de geschiedenis van Reiki.

Tijdens de cursus wordt de definitie van Usui Shiki Ryoho uitgelegd (de 4 aspecten en 9 elementen in beknopte vorm).

De Reikimaster vertelt over zijn/haar spirituele afkomst.

De Reikibeginselen (leefregels) worden besproken.

De zelfbehandeling en de behandeling van anderen worden aangeleerd.

De Reikimaster organiseert oefenavonden of verwijst naar avonden van collega’s.

Voor een Reikicursus 1e graad wordt € 150,-gevraagd.

Reiki 2 cursus:

Wij adviseren onze cursisten een jaar met Reiki 1e graad bezig te zijn voordat ze aan een Reiki 2e graad cursus deelnemen.

Wij adviseren 3 maanden voor de inwijding in de 2e graad dagelijks de aangeleerde handoplegging te beoefenen.

De cursus bestaat uit 3 á 4 dagdelen.

Er wordt 1 inwijding gegeven.

Er wordt ingewijd op drie symbolen.

Er wordt geoefend in het tekenen van de symbolen en het gebruik ervan.

De Reikimaster organiseert oefenavonden of verwijst naar avonden van collega’s.

Voor een Reikicursus 2e graad wordt € 500,- gevraagd.

Opleiding tot Reikimaster:

Het onderwijs dat leidt tot het Masterschap valt in twee delen uiteen: enerzijds individuele begeleiding die leidt tot persoonlijke en spirituele groei, anderzijds het opdoen van ervaring met groepswerk, met groepsprocessen en de manier waarop men daarmee omgaat, met de inhoud van het onderwijs en het leren op didactisch correcte wijze deze inhoud over te dragen aan studenten. Een en ander is afhankelijk van ervaringen, kennis en inzicht van de kandidaat Reikimaster.

Naast de hoofdonderdelen word de kandidaat Reikimaster geadviseerd zich te verdiepen in organisatie en bedrijfsvoering, financiële administratie, registratie van studenten en p.r.

De begeleiding die gericht is op persoonlijke en spirituele groei, richt zich in het bijzonder op die onzekerheden, afhankelijkheden, valkuilen en verleidingen die de kandidaat Reikimaster kunnen gaan hinderen in het Reikimaster zijn.

De kandidaat Reikimaster wordt getraind in de methode van het inwijden van studenten in de eerste en tweede graad van Usui Shiki Ryoho.

Wanneer de begeleidende Reikimaster de opleiding van de kandidaat Reikimaster alleen doet, wordt aanbevolen om een collega lid van de NVRM uit te nodigen om samen minimaal een dagdeel met de kandidaat te werken. Wat in dat dagdeel boven tafel komt wordt onderling doorgesproken en kan de rest van de begeleiding doorwerken.

De opleiding duurt minimaal één jaar. Voordat iemand tot Reikimaster wordt ingewijd heeft hij/zij minimaal 6 jaar ervaring met Reiki.

Aan het einde van de opleiding wordt het moment van inwijding gezamenlijk vastgesteld.

Vóór de inwijding wordt aan de energie-uitwisseling ter waarde van €10.000,- voldaan.